Personvern

Sist oppdatert Januar 2022

Ved å ta i bruk vår nettside eller tjenester, godtar du denne erklæringen. Har du noe spørsmål rundt denne? Ta gjerne kontakt med oss så skal vi svare deg så godt vi kan!

1. Innledning

Gait er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser.
Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

 

2. Hvilke personopplysninger har vi om deg?

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når du oppretter en brukerkonto eller bestiller tjenester, som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Du kan velge å gi oss mer informasjon om deg selv som, selskap og orgnr.

Kjøpsinformasjon: Informasjon vi får når du kjøper tjenester fra oss, som hva du har kjøpt, siste fire sifre på kort og betalingsmetode (f.eks. Visa). Om du har brukerkonto hos oss vil du få oversikt over dine tidligere kjøp i din brukerkonto. Kortinformasjonen din ligger kryptert under Stripe.

Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med vårt kundesenter, som eposter sendt mellom oss.

Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside og nettsystem, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der.

Opplysninger fra partnere: Informasjon vi får fra våre samarbeidspartnere, som Microsoft, Litespeed, Plesk og Resello Nederland. Partnerne gir oss informasjon om hvilke sider, tjenester og andre funksjoner du har brukt. Vi har ikke tilgang til å se data værken inn eller ut, med mindre det er godkjent av kunde.

Profileringsopplysninger: Informasjon og antakelser vi lager automatisk basert på de andre opplysningene (nevnt ovenfor) vi har om deg, som dine preferanser og interesser og hvilke demografiske grupper du tilhører, med mindre du har motsatt deg dette.


3. Hva bruker vi personopplysningene til?

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

Tilby nettside og app: Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside og app til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår nettside og app til hva vi tror du er interessert i.

Gjennomføre bestillinger av tjenester: Vi bruker opplysninger for å gjennomføre dine kjøp av tjenester, bl.a. for å sende deg tjenesteinformasjon, motta betaling og lagre kjøpshistorikk samt sette opp tjenesten korrekt.

Opprette brukerkonto: Vi bruker opplysninger dersom du oppretter brukerkonto, bl.a. for å gi deg tilgang med brukernavn og passord, for å lagre din kontaktinformasjon og betalingsinformasjon, og for at du kan se din kjøpshistorikk.

Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.

Statistikk: Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

Markedsføring: Vi bruker din kontaktinformasjon (f.eks. epostadresse) til å sende deg anbefalinger og informasjon om våre tjenester. Vi kan bruke profileringsopplysninger for å gjøre anbefalingene og informasjonen mest mulig relevant for deg, med mindre du har motsatt deg dette. Hvis du ønsker det, vil vi også sende deg anbefalinger og informasjon om våre samarbeidspartneres tjenester.

Det rettslige grunnlaget for formål 1, 4 og 5 er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre våre tjenester.

Det rettslige grunnlaget for formål 2, 3 og 4 er for å oppfylle vår kontrakt med deg.

Det rettslige grunnlaget for formål 5 kan også være ditt samtykke, dersom du har gitt oss dette. Det kan være nødvendig for å sende deg markedsføring dersom du ikke lenger har brukerkonto hos oss, eller dersom vi sender deg markedsføring om våre samarbeidspartneres tjenester.

 

4. Hvem deler vi personopplysninger med?

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som cloud leverandører og programvareleverandører. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern.

Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.

Hvis du samtykker, kan vi dele dine personopplysninger med våre samarbeidspartnere som beskrevet i ditt samtykke. Dette kan f.eks. være tjenestepromotører og IT-sikkerhetsleverandører, slik at de kan sende deg anbefalinger og informasjon som er relevante for dine tjenester, eller slik at de kan foreta egne markedsanalyser og tjenesteutvikling.

Vi benytter oss av IT-leverandør innenfor EU. Men hvis vi overfører personopplysninger ut av EU, sørger vi for å sikre personvernet gjennom inngåelse av kontrakter. Du kan be om mer informasjon eller en kopi av sikkerhetsmekanismene vi bruker for å sikre overføringen av opplysningene.

Vi kan for øvrig dele anonymiserte opplysninger med partnere for bl.a. markedsanalyser og tjenesteutvikling.

 

5. Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

Opplysninger om deg: Hvis du har brukerkonto hos oss, sletter vi opplysningene når du sier opp brukerkontoen eller hvis du har vært inaktiv i over 12 måneder. Har du ikke konto hos oss vil informasjon om besøket ditt bli lagret i 30 dager.

Kjøpsinformasjon: Hvis du har brukerkonto hos oss, lagrer vi kjøpshistorikken din (oversikt over hvilke tjenester, tennants, kontoer etc. du har bestilt) i 12 måneder i din brukerkonto. Kontonummer blir slettet etter fullført bestilling, med mindre du ber oss om å lagre opplysningene til neste kjøp. Vi lagrer transaksjoner og betalingsinformasjon i 5 år i henhold til bokføringsloven.

Opplysninger om bruk på nettsidene: Vi lagrer informasjon om din bruk av våre nettsider i opptil 12 måneder.

Opplysninger fra partnere: Vi lagrer eventuell informasjon fra samarbeidspartnere så lenge du har en aktiv brukerkonto hos oss eller så lenge du har samtykket. Vi vil slette opplysningene dersom du sier opp brukerkontoen eller brukerkontoen har vært inaktiv i 12 måneder.

Kommunikasjon: Vi lagrer kommunikasjon med våre kunder i 3 år, med mindre vi trenger å lagre det lenger, f.eks. i forbindelse med klager eller krav.

Profileringsopplysninger: Hvis du har brukerkonto hos oss, sletter vi opplysningene når du sier opp brukerkontoen eller brukerkontoen har vært inaktiv i over 12 måneder. Vi vil slette opplysningene tidligere hvis du motsetter deg å bli profilert.

 

6. Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:

Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.

Oppdatere dine personopplysninger.

Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.

Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger.

Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering.

Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.

Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

 

7. Cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt. Vennligst les vår cookiepolicy for mer informasjon.


8. Livechat

For å kunne gi deg best mulig hjelp vil våre operatører ha mulighet til å se hva du skriver i meldingsfeltet på livechat før du har sendt. Denne funksjonaliteten er ment for å gi brukeren kjapp respons og effektiv hjelp.

 

9. Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden vår (gait.no).

 

10. Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte kontaktinformasjonen ovenfor.

Feil brukernavn eller passord